Müdek

Vizyon - Misyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

VİZYON

Evrensel boyutta bir eğitim ve araştırma merkezi olmaktır.

MİSYON

Lisans düzeyindeki öğrencilerimize;

  • Temel mühendislik ve Biyomedikal mühendisliği bilgilerinin verilerek, bu bilgilerin   kullanılması ve geliştirilmesi konusunda yetenek kazandırmaktır.
  • Etik ilkelere uygun davranmayı, çok yönlü düşünme gücüne sahip olmayı, teknolojinin gelişimine katkıda bulunmayı öğretmektir.
  • Çevreye duyarlılık ve ülkemizdeki yaşam kalitesini artırmak için sorumluluk alabilme bilinci kazandırmaktır.
  • Küresel boyutta projelerde çalışabilecek becerileri kazandırmaktır.
  • Etkili, doğru iletişim kurabilme ve takım çalışması becerilerini kazandırmaktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin