Öğrenci

Aday Öğrenciler

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Biyomedikal Mühendisliği Bölümü dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak ulusal ve uluslararası sanayiye katkıda bulunabilecek nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi için, üniversitemizin stratejik planları doğrultusunda eğitim programı hazırlamıştır. Bologna sürecine uygun olarak hazırlanmış olan öğretim planında öncelikli olarak öğrencilerimiz İsteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimlerini tamamlamak (veya muaf olmak) zorundadır. 240 AKTS’lik ders alımı ve 8 dönem sürecek olan programda, belirlenen temel (core) ve zorunlu derslerin yanı sıra, mesleki seçmeli derslerle ihtisaslaşma hedeflenmektedir.

Öğrencilerin seçmeli olarak alacakları derslerle mesleklerinde nitelik kazandırmak amacıyla mesleki seçmeli dersler üç ana çerçevede (Biyomalzeme, Biyoelektrik ve Biyomekanik) sınıflandırılmıştır. Bunun yanı sıra, hem Biyomedikal Mühendisliği programında bulunan sosyal içerikli dersler, hem de diğer bölümlerden alacakları sosyal seçmeli dersler ile toplum ve çevre bilincinin, meslek etiğinin kazandırılması ve girişimci mühendisler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Kuvvetli mesleki formasyon ile mühendislik eğitimi tamamlanmadan önce zorunlu yaz stajı ile öğrencilerimizin üst düzeyde uygulama becerisi kazanmalarını sağlanacaktır. Eğitim programında yer alan diploma çalışması ile stratejik problem çözebilme ve tasarı geliştirirken takım çalışması, yaratıcılık ve sözlü ve/veya yazılı sunum becerileri kazandırılması amaçlanmıştır.

Programdan mezun olabilmek için staj çalışmalarında öncelikle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile işbirliğine gidilmesi öngörülmektedir. Bunun haricinde öğrencilerin özel sektörde, hastaneler ve özellikle tıbbi cihaz ve tıbbi ürün üretim-dağıtım ve bakım yapan firmalarda staj çalışmalarının tamamlanması yönünde bölümümüz yoğun bir araştırma faaliyeti içerisindedir.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nün, başta Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olmak üzere, kimya, fizik, biyoloji, diğer mühendislik dalları ve Tıp Fakültesi ile işbirliği söz konusudur. Eğitim planında açılacak derslerin bir kısmı Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ortak verilecek, bununla beraber, araştırma faaliyetleri ortak olan konularda Tıp Fakültesi ve Elektronik Mühendisliği bölümü ile işbirliği sürdürülecektir.

Türkiye’de lisans düzeyinde eğitim veren 3. devlet üniversitesi olarak faaliyete geçen bölümümüz, hem öğretim kadrosundaki farklı disiplinler hem de eğitim planında hedeflenen programların çeşitliliği ile uluslararası nitelikte bir eğitim hedeflemektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin