Bölüm Hakkında

Genel Tanıtım

Bölümümüz 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitimine başlamış olup 1 profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi ile günden güne büyümeye devam etmektedir. Bölümümüzde lisans eğitimine devam etmekte olan 386 lisans öğrencimiz bulunmaktadır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bölümümüzde II. Öğretim Lisans Programı açılmıştır.

Amacımız

Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulmayı hedefleyen, biyomedikal alandaki tüm sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı ve sosyal ilişkilerde etkin, ekonomik ve mesleki etik bilincine ve lider özelliklerine sahip biyomedikal mühendisleri yetiştirmektir.

Misyonumuz

Uluslar arası düzeyde lisans eğitimi vererek teknolojik gelişmeleri takip edebilen, interdisipliner sahalarda etkin çalışabilen, nitelikli ve özgüvene sahip olan biyomedikal mühendisleri yetiştirmektir.

Bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak ve ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmektir.

Vizyonumuz

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü uluslar arası standartlarda eğitim vererek alanında Türkiye ve dünyanın en saygın bölümlerinden biri olmayı hedeflemektedir. Bu hedef kapsamında temel değerlerimiz, araştırmacı ve sorgulayıcı eğitim ile toplum yararını gözeterek evrensel bilim ve teknolojiye öncülük etmektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin