Müdek

Program Çıktıları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Program Çıktıları

 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 • Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
 • İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
 • Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Etkin iletişim kurma becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 • Çağın sorunları hakkında bilgi
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
 • Sosyal ve kültürel konularda bilgi
 • Yeterli düzeyde mesleki pratik deneyimi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin