Yönetim

Doç. Dr. Muhammet UZUNTARLA
Bölüm Başkanı

muzuntarla[at]yahoo.com

+90 372 291 2560

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ergin YILMAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı

erginyilmaz[at]yahoo.com

+90 372 291 2604

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ziynet PAMUK
Bölüm Başkan Yardımcısı

ziynetpamuk[at]gmail.com

+90 372 291 2543

Özgeçmiş

Hasan NACAK
Bölüm Sekreteri

biyomedikalmuh[at]beun.edu.tr

+90 372 291 2560