Mühendisliğin Etik ve Sosyal Boyutları – Konferans

BEÜ Biyomedikal Öğrenci Topluluğu tarafından davet edilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eski Dekanı ve İMÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Eski Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU, BEÜ Farabi Kampüsü İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Metin ÇOBAN konferans salonunda 26.02.2015 tarihinde “Mühendisliğin Sosyal ve Etik Boyutları” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu gözlenen konferansa, biyomedikal mühendisliği öğrencileri ve öğretim ile araştırma görevlilerinin yanı sıra, elektrik ve elektronik, maden, inşaat ve makine mühendisliği bölümünden de öğrenciler katılım gösterdi.

Konuşmasına bilim, ahlak ve eğitim gibi temel kavramları tanımlayarak başlayan konuşmacı, “ahlak” kavramını iyiyi kötüden ayırt etme özelliği olarak tanımladı ve bu özelliğin meslekteki uygulamasının “etik” olduğunu belirtti. “Eğitim” kavramının iki basamaklı olarak düşünülebileceğini, “temel eğitim”in amacının bireylere zarar vermeme yeteneği kazandırılması olduğunu, “yüksek eğitim”de ise bireylere tüm iş ve davranışlarında başkalarına faydalı olma alışkanlığı ve yeteneği kazandırılması gerektiğini anlattı.

Konuşmasının ilerleyen kısımlarında mühendislik kavramına değinen Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU, mühendisliğin bir “ödünleşme sanatı” olduğunu ve mühendislikte nihai hedefin “pratikte uygulanabilecek bir şeyleri optimum şekilde üretmek” olduğunun altını çizdi. Mühendislerin ürettikleri ürünlerin uygulamalarını eş zamanlı olarak göremeyeceklerini belirten konuşmacı, bu nedenle mühendislerin inisiyatif alabilen ve otonom bir kişiliğe sahip olmalarını gerektiğini söyledi.

Konuşmasının ardından konuşmacıya dönemin Biyomedikal Öğrenci Topluluğu başkanı Burak AKBUĞDAY tarafından Zonguldak’ı hatırlatacak bir hediye takdim edildi ve kendisine emekleri için teşekkür edildi.