İkinci Biyomedikal Günleri | OSTİM Medikal Küme – Konferans

Verilen aranın ve yapılan ikramların ardından ikinci kısımda ONARGE Genel Müdürü Merih COŞKUN konuşma yaptı.

Konuşmasında kendi yaşamından kesitler aktararak, başarı ve başarısızlıklarından bahseden COŞKUN, genel olarak iş sektörü ve özel olarak biyomedikal sektöründeki iş dünyasının durumundan bahsetti.

Sözlerine, ONARGE firmasının kuruluş amacıyla başlayan COŞKUN, firmanın mühendislik alanında hem tasarım, hem de üretim yapabilecek gücü olduğunu, firma bünyesinde makine mühendisi malzeme mühendisi, tasarımcı ve teknikerler gibi pek çok alandan kişinin çalıştığını belirtti. Türkiye’de genellikle düşük teknolojili üretimlerin yapıldığından, yüksek teknolojili ürünlerin üretiminin ise yok denebilecek kadar az olduğundan bahseden konuşmacı, medikal sektörde üretilen ürünlere EKG, hastabaşı monitörü, defibrilatör, ameliyat lambası, yatak, protez ürünleri vb.nin örnek verilebileceğini söyledi. Bu ürünler içerisinden en çok protez üretimi yapıldığını belirten COŞKUN, yüksek teknolojili ürünlerin üretilebilmesi için hem kalite anlamında hem de teknik anlamda bir bilgi birikimi oluşması gerektiğinden söz etti.

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde katılımcı öğrencilere iş yaşamına yönelik önerilerde bulunan COŞKUN, üniversite yaşamı boyunca yapılan stajların ve staj dışı çalışmaların çok önemli olduğundan bahsetti. Stajların ciddiye alınarak, işverenin bilgi ve tecrübelerinden mümkün olduğunca faydalanılmasının öneminden bahseden konuşmacı, staj esnasında hiç bir şey öğrenilemese bile iş yaşamının “raconu” hakkında bilgi sahibi olunabileceğini belirtti. İş yaşamı süresince sebat etmenin önemine değinen COŞKUN, neyle ilgili çalışılacağına çabuk karar verilerek o konu üzerinde uzmanlaşmaya çalışılması gerektiğini söyledi. İş görüşmesi süreciyle ilgili görüşlerini de belirten konuşmacı, hazırlanan CV ve niyet mektuplarının başvurulan işe özgü olmasının daha uygun olacağından, CV’ye herkeste bulunduğu varsayılan MS Office programları kullanımı gibi bazı niteliklerin yazılmasının pek anlamlı olmadığından ve CV’ye yazılmış olan her özellik ve niteliğin kişide gerçekten bulunması gerektiğinden aksi takdirde iş görüşmesi esnasında doğru olmayan CV nedeniyle yönetim tarafında bir güven sorunu yaşanabileceğinden bahsetti. Bunun yanı sıra, mühendislikte özellikle AR-GE sektöründe İngilizce bilmenin son derece önemli olduğunu, en azından iyi seviyede okuduğu bir metni anlama yeteneğinin bulunmasının olmazsa olmaz olduğunu belirtti. Diyalog kurma yeteneklerinden ve görüşme esnasında göz teması kurulması gerektiğinden bahseden COŞKUN, son olarak yapılan toplantı ve görüşmelerde not alınması gerektiğini, soru sormanın ve işverenle açık bir şekilde konuşmanın önemli olduğunu, vazgeçilmez yetenekler ortaya konmadığı sürece ücret konusunda çok fazla talepkar olunmaması gerektiğini belirtti.

Merih COŞKUN’a yönetilen soruların ardından ilk gün için kapanışı yapılan programımızda, günün anısına hediyeler bölüm başkanımız Doç. Dr. Seda TIĞLI AYDIN ve topluluk akademik danışmanımız Doç. Dr. Ergin YILMAZ tarafından verildi.