İkinci Biyomedikal Günleri | OSTİM Medikal Küme – Konferans

Biyomedikal Öğrenci Topluluğu MEDİTO’nun gelenekselleştirme yolunda büyük çaba sarfettiği Biyomedikal Günleri’nin ikincisi OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörü Bora YAŞA ve ONARGE Genel Müdürü ve OSTİM Medikal Küme Denetim Kurulu Üyesi Merih COŞKUN’un katılımıyla başladı. Başta topluluk başkanı Burak AKBUĞDAY olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden katılımcılarımız, bu etkinliğe katılmaktan son derece memnun olduklarını belirttiler.

İlk konuşmacımız Bora YAŞA, “OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve Kümenin Üyesi Üreticilerin Potansiyelleri” başlıklı seminerine OSTİM Medikal Küme’nin örgütsel yapısından ve küme bünyesindeki firmaların faaliyet alanlarından örnek vererek başladı. Küme’de böbrek taşı kırma cihazı (ESWL), Röntgen cihazı, ameliyathane ekipmanları, ambulans donanımı vb. 15 farklı alanda üretim yapıldığı bilgisini verdi. Farklı alanlarda üretim yapan bu firmaların birbiriyle uyum içerisinde çalışmasının sağlanmaya çalışıldığını, örneğin EMS Ambulans’ta üretimi yapılan ambulanslarda Üzümcü marka gaz sistemlerinin kullanıldığını ve özellikle iç piyasada rekabet eden firmaların dış piyasada ortak hareket etmesinin hedeflendiğinin altını çizdi. Hedefin minimum %85 yerli üretim olduğunu belirten YAŞA, bu hedefe ulaşılmasında ilgili siyasi kurum ve kuruluşlarla küme olarak yoğun temaslar yürütüldüğünü ve lobi faaliyetlerinin yapıldığını söyledi.

 

Konuşmasının ilerleyen kısımlarında Küme’nin fonksiyonlarına değinen YAŞA, Küme olarak firmalar arası işbirliğinin geliştirilmesi, işletme niteliğinin artırılması, firmalara dış ticaret istihbaratı gibi nitelikli eğitimlerin sağlanması, kalite bilincinin geliştirilerek firmaların uluslararasılaştırılmalarına katkı sağlanması konularına önem verdiklerini belirtti. Ayrıca Küme’nin bir projesi olarak hayata geçen Ortak Showroom Alanı’ndan bahseden konuşmacı, Showroom’da Küme bünyesindeki firmaların cihazlarını hazır ve çalışır durumda sergilediklerini, ziyaretçi ve potansiyel alıcı heyetlerin, satıcı firma temsilcileriyle ve cihazlarla doğrudan etkileşime geçme şansı yakaladıklarını belirtti. Showroom’un katılımcı firmalar tarafından finanse edildiğinin de altını çizen YAŞA, bu organizasyonun Küme yeteneklerini sergilemede iyi bir örnek olduğunu sözlerine ilave etti.

Küme Koordinatörü YAŞA son olarak kendi eğitim yaşamından yola çıkarak, seminere katılım göstermiş olan öğrencilere yaşamda yapılan hiç bir şeyin boşa yapılmadığını, en önemsiz gibi görünen bir etkinliğin ya da bir sertifikanın bile yakın ya da uzak gelecekte yaşamda kilit bir rol üstlenebileceğini belirtti. Üniversite eğitimi süresince yapılan stajların son derece önemli olduğunu, büyük bir ciddiyet ile yapılması gerektiğini belirten konuşmacı, stajlarda stajyerlerin bir firmanın işleyişi, firma sahipleri ve genel olarak iş dünyası hakkında bilgiler edinebileceğini söyledi. Üniversite yaşamı boyunca oluşturulan iş yaşamına dönük networklerin mezuniyet sonrası büyük bir öneme sahip olduğunu, staj yerini bilinçli bir şekilde seçip, stajını ciddiye alan stajyerlerin
çoğu zaman staj yaptıkları firmalarda iş yaşamına başlayarak ilerleyen dönemlerde o firmada kilit roller üstlenebileceklerini belirtti.