Yarıyıl Tekrarı Durumunda Olan Öğrencilerin Dikkatine (09.10.2018)

  • 3. ve 4. yarıyıl başında genel akademik ortalaması 1.00’ın altına düşen ve 5. yarıyıldan itibaren herhangi bir yarıyıl başında genel akademik ortalaması 1.80’in altına düşen öğrenciler yarıyıl tekrarlamaktadır.

  • Yarıyıl tekrarında öğrenciler öncelikle DZ, GR, FD, FF ve YZ notu aldıkları dersleri tekrar almaktadır. Ancak akademik ortalama yükseltmek amacıyla DC ve DD notu aldıkları dersleri de tekrar alabilmektedir.

  • Yarıyıl tekrarı durumunda yukarıda belirtilen harf notları dışında ders seçimi yapan öğrencilerin aldıkları dersler danışmanları tarafından onaylanmayacaktır.