TIPTEKNO’17 Konferansında Öğretim Elemanları Çalışma Konularını Sundular (16.10.2017)

2017 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO’17), IEEE Türkiye EMB Kolu desteği ile,  Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Prof.Dr. Osman TURAN Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Kongrede tıp teknolojileri alanında çalışan kullanıcı, üretici, araştırmacı, yönetici ve kamu temsilcileri bir araya getirilerek, biyomedikal mühendisliği ve klinik mühendisliği alanlarındaki bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması ve sektörde yaşanan sorunlara ortak çözümler üretilmesi sağlandı.

TIPTEKNO’17 Kongresinde tıp teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ve yönetilmesi alanlarındaki güncel konular ve sorunlar üzerine paneller düzenlendi, davetli konuşmacı olarak davet edilen alanlarında yetkin bilim adamları tarafından yapılan konuşmaların yanında eğitim seminerleri de verildi.

Bölümümüz Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Ali ÇALIM, Arş. Gör. Veli BAYSAL “Hesaplamalı Sinirbilim” ve Arş. Gör. Ceren KAYA “Biyomedikal Sinyal İşleme” alanlarında yaptıkları çalışmaları, özgün bilimsel bildiriler hazırlayarak TIPTEKNO’17 Kongresinde sundular. Sunulan bildiriler, “Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)” tarafından indekslenerek, IEEE Xplore Dijital Kütüphanesinde yayınlanacaktır.