Öğrenci Projesi Makine-Teçhizat Desteği Hakkında (31.10.2017)

  • Patent, faydalı model, ürün geliştirme, sanayi odaklı bağımsız öğrenci projelerine Mühendislik Fakültesi bütçe olanakları dahilinde makine-teçhizat desteği verilecek olup, öğrenci projelerinin bir öğretim üyesi danışmanlığında olması gerekmektedir.

  • Başvurular Mühendislik Fakültesi İnovasyon Komisyonu tarafından değerlendirilip, desteklenmeye değer bulunan projeler belirlenecektir.

  • Daha önce bu projeden yararlanıp patent veya faydalı model başvurusu yapmayanlar ya da sanayi ar-ge işbirliği veya ürün geliştirmeyenlerin ve projelerini sonuçlandırmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

    Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.