BMM205 Nümerik Analiz ve BMM317 Nesneye Dayalı Programlama Derslerini Alan Öğrencilerin Dikkatine (10.10.2018)

  • 11/10/2018 Perşembe Günü Dr. Öğr. Üyesi Nihat PAMUK ve Dr. Öğr. Üyesi Ziynet PAMUK’un Mühendislik Fakültesi Dekanlığında Saat:14:00’da toplantıları olduğundan “BMM205 Nümerik Analiz” ve “BMM317 Nesneye Dayalı Programlama” dersleri Saat 15:30’da başlayacaktır.