1416 Sayılı Kanun Uyarınca REBUS Modülüne Yüklenmesi Gereken Öğrenime Başlama İzin Formu Hakkında (09.02.2018)

  • 1416 Sayılı Kanun uyarınca yurtdışında öğrenim görecek öğrencilerin Ocak 2018 ayından itibaren “REBUS” modülüne yüklemeleri gereken “Öğrenime Başlama İzin Formu”na buradan ulaşabilirsiniz.