Diploma Çalışması

Diploma Çalışması alan öğrencilerin  proje raporlarını Lisans Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir.