Akademik Kadro

Doç. Dr. Muhammet UZUNTARLA

Biyoelektronik ABD

muzuntarla[at]yahoo.com

+90 372 291 2560

Özgeçmiş

Postdoc: Krasnow Institute for Advanced Study, George Mason University, VA, USA, 2016
Doktora: 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sakarya Üniversitesi, 2011
Y. Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006
Lisans: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kocaeli Üniversitesi, 2003

Araştırma Alanları: İnsan Beyni, Sinirbilim (Neuroscience), Kompleks Sistemler, Network Theory, Dinamik Sistemler, Biyomedikal Elektronik, Enstrümantasyon

Doç. Dr. Seda TIĞLI AYDIN

Biyomedikal ABD

rseda.tigli[at]gmail.com

+90 372 291 2581

Özgeçmiş tigliaydinlab

Postdoc: Kimya Bölümü, Gazi Üniversitesi, 2010
Doktora: 
Kimya Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, 2009
Y. Lisans: Kimya Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, 2003 
Lisans: Kimya Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, 2001

Araştırma Alanları: Biyomedikal Teknolojiler, Biyomalzemeler, Hücre Kültürü, Doku Mühendisliği, Nanoteknoloji

Doç. Dr. Ergin YILMAZ

Biyoelektronik ABD

erginyilmaz[at]yahoo.com

+90 372 291 2604

Özgeçmiş

Doktora: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2012
Y. Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2008
Lisans: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kocaeli Üniversitesi, 2003

Araştırma Alanları: Hesaplamalı Sinir Bilim, Biyomedikal Elektronik

Dr. Öğr. Üyesi Ziynet PAMUK

Biyomedikal ABD

ziynetpamuk[at]gmail.com

+90 372 291 2623

Özgeçmiş

Doktora: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sakarya Üniversitesi, 2014
Y. Lisans: Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği, Sakarya Üniversitesi, 2008
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Sakarya Üniversitesi, 2002

Araştırma Alanları: Sinyal İşleme, Yapay Bağışıklık Sistemi, Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık

Arş. Gör. Ali ÇALIM

Biyomedikal ABD

ali.calim[at]hotmail.com

+90 372 291 1652

Özgeçmiş

Doktora  : Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, (2014 – Devam Ediyor)
Y. Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2014
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi, 2009

Araştırma Alanları: Hesaplamalı Sinir Bilim

Arş. Gör. Ceren KAYA

Biyoelektronik ABD

ceren.kaya[at]beun.edu.tr

+90 372 291 1933

Özgeçmiş

Doktora  : Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, (2014 – Devam Ediyor)
Y. Lisans: Biyomedikal Mühendisliği, Surrey Üniversitesi, İngiltere, 2010
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Pamukkale Üniversitesi, 2008

Araştırma Alanları: Biyomedikal Elektronik, Biyomedikal İşaret İşleme, Biyoinformatik, Yapay Zeka

Arş. Gör. Veli BAYSAL

Biyoelektronik ABD

veli.baysal[at]beun.edu.tr

+90 372 291 1130

Özgeçmiş

Doktora  : Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, (2015 – Devam Ediyor)
Y. Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2014
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Erciyes Üniversitesi, 2011

Araştırma Alanları: Hesaplamalı Sinir Bilim

Arş. Gör. Tuğba PALABAŞ

Biyoelektronik ABD

tugba.palabas[at]gmail.com

+90 372 291 1416

Özgeçmiş

Doktora  : Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, (2018 – Devam Ediyor)
Y. Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2012
Lisans: İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2008

Araştırma Alanları: Hesaplamalı Sinir Bilim, Görüntü İşleme, Veri Madenciliği